Undgå krænkende adfærd

Scandlines har lavet en politik - hvorfor og hvordan?

Med MeToo-bevægelsen fra 2017 og debatten om seksuel chikane i 2020 gennemsyrer temaet stort set alle medier. På Samarbejdsnævnets hjemmeside har vi tidligere haft artikler om emnet, og hvordan man kan håndtere det. For det er en uønsket og på alle måder uacceptabel kultur, som også foregår væk fra politikernes og journalisternes rampelys.

Mobning og krænkende adfærd er nært forbundne. Når krænkende adfærd bliver til gentagne handlinger, udvikler det sig til mobning. Det giver sygdom og koster virksomhederne dyrt. I dette tema kan du se, hvordan medarbejdere og ledelse hos færgerederiet Scandlines i samarbejde har fået formuleret en politik på området. Desuden fortæller Forsvaret om deres mangeårige indsatser for at gøre arbejdspladsen attraktiv for såvel kvinder som mænd, og hvordan de gennem 16 år har arbejdet målrettet med at komme en selvgroet krænkelseskultur til livs.

Som det fremgår af historierne fra Scandlines og Forsvaret har samarbejdsudvalget en vigtig rolle at spille i udarbejdelse og vedtagelse af politikker om f.eks. forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Det er også tilfældet, selvom politikkerne udarbejdes af HR eller nedsatte arbejdsgrupper. Det er SU’s opgave at sikre, at politikkerne i praksis er en hjælp og en rettesnor for ledere og medarbejdere og at de bliver fulgt.

Samarbejdsnævnet anbefaler

Samarbejdsnævnet anbefaler, at virksomhederne i regi af det lokale samarbejdsudvalg udarbejder en politik, hvor der bliver meldt klart ud, at krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane ikke er tilladt på arbejdspladsen. I politikkerne bør der også ligge nogle beredskabsplaner, hvis nogen oplever at blive seksuelt krænket. 

Inspiration til udarbejdelse af politik og beredskabsplan kan findes i de kommenterede links til højre.

Dialogspillet "Hvor går jeres grænse?"

"Hvor går jeres grænse?" er det dialogspil, Samarbejdsnævnet har udviklet, og som I kan bruge på arbejdspladsen. I skal hver især give jeres holdninger til kende ud fra nogle spørgsmål. Derefter skal I prøve at tale jer frem til en fælles holdning. Er det i orden at kalde en kollega, som holder grise i fritiden for "soen"?. Må lederen kritisere en kollega i alles påhør? Er "Forfremmelser sker i kopirummet" en sjov eller upassende bemærkning? Alt dette kan du og din virksomhed afprøve i dialogspillet "Hvor går jeres grænse?".

Se og læs mere om krænkelser og seksuel chikane

Forsvaret: Selvgroet krænkelseskultur kan ændres

I 2013 gennemførte Forsvaret med en spørgeundersøgelse blandt de kvindelige værnepligtige og stabsansatte. Den viste en række opsigtsvækkende resultater om den traditionelt mandsdominerede arbejdsplads. Læs hvad Forsvaret gjorde ved det.

Temaside om sexchikane

BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord har udarbejdet en temaside om sexchikane med film, dialogmateriale og gode råd til forebyggelse.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt på alle arbejdspladser. Tag snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads. BFA Industri har udgivet kampagnen Hvor Går Grænsen?

NGO'er går aktivt imod seksuelle krænkelser

Dansk Flygtningehjælp: Vi er ude i verden for at hjælpe mennesker og ikke for at udnytte dem. Læs om Dansk Flygtningehjælps værdisæt.

Til top