Samarbejde om opgaveløsning, herunder social kapital

"Social kapital" er ressourcer, der findes i relationerne i de sociale netværk mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og deres ledere på en arbejdsplads. Social kapital kan bidrage til at forbedre virksomhedernes resultater og medarbejdernes engagement og trivsel.

I forhold til samarbejdsaftalens fokus på samarbejdet mellem ledere og medarbejdere udvides forståelsen af samarbejde til også at omfatte samarbejdet i og mellem teams og arbejdsgrupper. Det er tit udfordringer i dette samarbejde, der udfordrer det psykiske arbejdsmiljø og dermed trivslen. Social kapital-forståelsen giver derfor SU et udgangspunkt for også at drøfte og støtte det daglige samarbejde om kerneopgaven.

Seniorforsker Thomas Clausen, NFA fortæller om social kapital på arbejdspladsen. Varighed: 7 min.

Virksomhedsprojekt om social kapital

Gjesing Mejeri: "Det er medarbejderne, der driver det"

På Gjesing Mejeri går social kapital og produktionsfilosofien lean går hånd i hånd. Gjesing Mejeri har gennem 3 år deltaget i projektet Udvikling og fastholdelse af Social Kapital. Formålet med projektet er kort fortalt at fremme effektiviteten og arbejdsglæden. I dag er der en rigtig god stemning på mejeriet, og medarbejderne er dygtige til at udføre deres arbejde. Dette viser sig også tydeligt at den årlige medarbejdertilfredsundersøgelse. Samarbejdsnævnet har besøgt virksomheden.

Samarbejde om opgaveløsningen - herunder social kapital

Dynamisk samarbejde

Den amerikanske forsker, Jody Hoffer Gittell, har på baggrund af konkrete erfaringer udviklet en kommunikationsmodel, som giver mening for ledere og medarbejdere på mange virksomheder.

Værdien af samarbejdsrelationer

BFA Industri har udarbejdet en publikation om ’Social kapital’ med undertitlen ’Værdien af samarbejdsrelationer’. Det er bredt anerkendt i industrien, at gode samarbejdsrelationer er vigtige for virksomhedens produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø.

Social Kapital er kollektiv selvtillid

Samarbejdskonsulenter har bl.a. medvirket i udviklingsprojekter, som har sat begrebet på SU-dagsordenen indenfor mejeriindustrien. Forsker Thomas Clausen, NFA fortæller i artiklen til Samarbejdsnævnet.